Medicinal Formulas : REN SHEN JIAN PI WAN

« Back to the list

REN SHEN JIAN PI WAN

REN SHEN spleen-fortifying pill

Products list :
1.6g BAI ZHU
1.6g CHEN PI, JU PI
1.6g DANG SHEN
1.6g (chao huang) MAI YA
1.2g SHAN ZHA
2.4g ZHI SHI

Memo : Digestive disorders (food accumulation) due to qi center vacuity