Medicinal Formulas : REN SHEN LU RONG WAN

« Back to the list

REN SHEN LU RONG WAN

REN SHEN and LU RONGr Pill

Products list :
0.27g BA JI TIAN
0.27g DANG GUI
0.27g (yan zhi) DU ZHONG
1.13g FENG MI
0.27g HUANG QI
0.27g LONG YAN ROU
0.11g LU RONG
0.27g (HUAI) NIU XI
0.14g REN SHEN

Origin : SHENG JI ZONG LU

Memo : Qi (spleen, kidney, heart), yang and blood vacuity following a long disease or a trauma