Medicinal Formulas : RUN CHANG WAN 1

« Back to the list

RUN CHANG WAN 1

Moistening the Intestines pill 1

Products list :
3.5g (sheng) DA HUANG
3.5g DANG GUI WEI
7g HUO MA REN = DA MA REN
3.5g QIANG HUO
4.5g TAO REN

Origin : PI WEI LUN

Memo : Constipation due to: Spleen/stomach vacuity, external wind heat, blood stasis, blood vacuity (transforming into internal wind).