Medicinal Formulas : RUN CHANG WAN 2

« Back to the list

RUN CHANG WAN 2

Moistening the Intestines pill 2

Products list :
1.88g DANG GUI
3.15g HUO MA REN = DA MA REN
6.23g SHENG DI HUANG
1.88g TAO REN
1.88g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : SHEN SHI ZUN SHENG SHU

Memo : Constipation due to blood vacuity and intestinal dryness