Medicinal Formulas : SAN HUANG SHI GAO TANG

« Back to the list

SAN HUANG SHI GAO TANG

Three yellows and SHI GAO decoction

Products list :
6g DA ZAO = HONG ZAO
9g DAN DOU CHI
6g HUANG BAI
6g HUANG LIAN
6g HUANG QIN
9g MA HUANG
6g sheng JIANG
6g SHI GAO
6g ZHI ZI

Origin : SHANG HAN LIU SHU

Memo : External wind-cold with internal heat Wind-cold transforming into heat