Medicinal Formulas : SAN HUANG SI WU TANG

« Back to the list

SAN HUANG SI WU TANG

Three yellows and four ingredients decoction

Products list :
6.29g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
3.52g CHUAN XIONG
4.07g (sheng) DA HUANG
6.29g DANG GUI
2.22g HUANG LIAN
4.07g HUANG QIN
10.55g SHU DI HUANG

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Insufficiency of yin-blood due to hyperactive heart fire