Medicinal Formulas : SAN JIN TANG

« Back to the list

SAN JIN TANG

Golden three decoction

Products list :
8g DONG KUI ZI
18g HAI JIN SHA
6g JI NEI JIN
38g JIN QIAO MAI
7g QU MAI
6g SHI WEI

Origin : SHANG HAI ZHONG YI XUE YUAN

Memo : Urinary calculus due to damp heat.