Medicinal Formulas : SAN ZI YANG QIN TANG

« Back to the list

SAN ZI YANG QIN TANG

Three seeds filial devotion decoction

Products list :
9g chao jiao ZI SU ZI
9g chao huang LAI FU ZI
6g chao BAI JIE ZI

Origin : HAN SHI YI TONG

Memo : Spleen qi vacuity inducing turbidity phlegm (cold) with chronic cough, thoracic and gastric fullness