Medicinal Formulas : SANG BAI PI TANG

« Back to the list

SANG BAI PI TANG

SANG BAI PI decoction

Products list :
2.5g KU XING REN = XIN REN
2.5g fa BAN XIA
2.5g CHUAN BEI MU
2.5g HUANG LIAN
2.5g HUANG QIN
2.5g SANG BAI PI
2.5g sheng JIANG
2.5g ZHI ZI
2.5g ZI SU ZI

Origin : GU JIN YI TONG

Memo : Evil heat in the lung with cough and phlegm.