Medicinal Formulas : SANG PIAO XIAO SAN

« Back to the list

SANG PIAO XIAO SAN

SANG PIAO XIAO powder

Products list :
6g SHI CHANG PU
6g DANG GUI
8g FU SHEN
10g (cu cui) GUI BAN
8g yan SANG PIAO XIAO
18g duan LONG GU
8g REN SHEN
4g (zhi) YUAN ZHI

Origin : BEN CAO YAN YI

Memo : Heart and kidney vacuity with incontinence (turbid urine) or spermatorrhea.