Medicinal Formulas : SANG XING TANG

« Back to the list

SANG XING TANG

SANG YE and XING REN decoction

Products list :
9g KU XING REN = XIN REN
12g BEI SHA SHEN
6g DAN DOU CHI
6g SANG YE
6g ZHE BEI MU
6g ZHI ZI
3g LI PI

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : External heat dryness strike (affecting the lung).