Medicinal Formulas : SHEN GE SAN

« Back to the list

SHEN GE SAN

REN SHEN and GE JIE powder (2)

Products list :
1.5g GE JIE
1.5g REN SHEN

Origin : ZHONG YI LIN CHUANG FANG JI SHOU CE

Memo : Asthma, dyspnea, cough due to kidney and lung vacuity (qi and yang).