Medicinal Formulas : SHEN JING SHUAI RUO WAN

« Back to the list

SHEN JING SHUAI RUO WAN

Neurasthenia pill

Products list :
0.18g DANG GUI
0.36g E JIAO = A JIAO
0.18g FU LING
0.36g HE SHOU WU
0.36g HUANG LIAN
1.14g HUANG QI
0.36g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.36g MU LI
0.9g REN SHEN
0.72g SUAN ZAO REN
0.36g WU WEI ZI
0.72g ZI HE CHE

Memo : Qi vacuity (heart, lung,spleen, kidney), yin and blood vacuity (heart, liver)