Medicinal Formulas : SHEN SHI ZHU LING TANG

« Back to the list

SHEN SHI ZHU LING TANG

Master "Shen" ZHU LING decoction

Products list :
3g FU LING
3g HUA SHI
3g SHENG MA
3g ZE XIE
3g ZHU LING

Origin : SHEN SHI ZUN SHENG SHU

Memo : Dysuria due to internal damp-heat r