Medicinal Formulas : SHEN YING YANG ZHEN DAN

« Back to the list

SHEN YING YANG ZHEN DAN

Wondrous response true-nourishing elixir

Products list :
12g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g CHUAN XIONG
12g DANG GUI
6g MU GUA
8g QIANG HUO
12g SHU DI HUANG
6g TIAN MA
10g TU SI ZI

Origin : WAI KE ZHENG ZONG

Memo : Blood vacuity, dryness or vacuity heat (with internal wind), disharmony between qi and blood, with cutaneous diseases.