Medicinal Formulas : SHENG JIANG XIE XIN TANG

« Back to the list

SHENG JIANG XIE XIN TANG

SHENG JIANG draining the heart decoction

Products list :
9g jiang BAN XIA
3g DA ZAO = HONG ZAO
6g mi zhi GAN CAO
4g gan JIANG
3g HUANG LIAN
6g HUANG QIN
6g REN SHEN
10g sheng JIANG

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Stagnation (food, fluids, heat) in the stomach due to stomach qi vacuity or spleen/stomach disharmony.