Medicinal Formulas : SHENG MAI SAN

« Back to the list

SHENG MAI SAN

Generating the pulse powder

Products list :
10g MAI MEN DONG = MAI DONG
10g REN SHEN
10g WU WEI ZI

Origin : NEI WAI SHANG BIAN HUO LUN

Memo : Qi and yin vacuity (during a long time). Damage of qi, yin, body fluids by summerheat.