Medicinal Formulas : SHENG TIE LUO YIN

« Back to the list

SHENG TIE LUO YIN

SHENG TIE LUO beverage

Products list :
2g SHI CHANG PU
2g CHEN PI, JU PI
2g dan (TIAN) NAN XING
3g DAN SHEN
2g FU LING
2g FU SHEN
3g GOU TENG
2g LIAN QIAO
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
30g SHENG TIE LUO
3g XUAN SHEN = YUAN SHEN
2g (zhi) YUAN ZHI
2g ZHE BEI MU
0.7g ZHU SHA

Origin : YI XUE XIN WU

Memo : Phlegm fire disturbing the heart.