Medicinal Formulas : SHENG XIAN TANG

« Back to the list

SHENG XIAN TANG

Fall-upbearing decoction

Products list :
4.26g CHAI HU
17.02g HUANG QI
4.26g JIE GENG
2.96g SHENG MA
8.51g ZHI MU

Origin : YI XUE ZHONG ZHONG CAN XI LU

Memo : Qi fall (chest) following diarrheas or intense physical fatigue