Medicinal Formulas : SHI DI TANG

« Back to the list

SHI DI TANG

SHI DI decoction

Products list :
6g DING XIANG
8g sheng JIANG
9g SHI DI

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Vomiting and hiccup due to vacuity cold of the stomach.