Medicinal Formulas : SHI HUI SAN

« Back to the list

SHI HUI SAN

Ten ashes powder

Products list :
6g DA HUANG tan
6g HE YE tan
6g MU DAN PI tan
8g ZHI ZI tan
4g ZONG LÜ tan
8g BAI MAO GEN tan
6g CE BAI YE tan
8g QIAN CAO (GEN) tan
8g XIAO JI tan
6g DA JI tan (Circium)

Origin : SHI YAO SHEN SHU

Memo : Bleeding of the upper and center burners due to heat shaking the blood.