Medicinal Formulas : SHI LIN TONG PIAN

« Back to the list

SHI LIN TONG PIAN

Relieving stone strangury tablet

Products list :
6g JIN QIAN CAO

Origin : ZHONG GUO YAO DIAN

Memo : Bladder or gallbladder damp-heat