Medicinal Formulas : SHI SAN TAI BAO WAN

« Back to the list

SHI SAN TAI BAO WAN

Thirteen-Week Protecting Pill (Early-Stage of Pregnancy)

Products list :
0.41g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.36g CHUAN BEI MU
0.55g CHUAN XIONG
0.55g DANG GUI
0.16g HOU PO
0.18g HUANG QI
0.11g QIANG HUO
0.55g TU SI ZI
0.14g ZHI SHI

Memo : First trimester of pregnancy disorders.