Medicinal Formulas : SHI SHEN TANG

« Back to the list

SHI SHEN TANG

Ten spirits decoction

Products list :
3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
1.5g BAI ZHI
3g CHEN PI, JU PI
3g CHUAN XIONG
3g CONG BAI
1.5g mi zhi GAN CAO
2.25g GE GEN
3g MA HUANG
3g sheng JIANG
1.5g SHENG MA
2.25g (cu zhi) XIANG FU
3g ZI SU YE

Memo : Wind-cold fettering the exterior (cold) Greater yang disease :greater yang channel pattern (cold damage) Wind-cold transforming into heat With cephalalgia, headache, flu