Medicinal Formulas : SHI WEI CUO SAN

« Back to the list

SHI WEI CUO SAN

Ten-Ingredient powder

Products list :
5.25g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
5.25g BAI ZHU
5.25g CHUAN XIONG
2.75g (dan) FU ZI
5.25g DANG GUI
5.25g FANG FENG
5.25g FU LING
5.25g HUANG QI
5.25g ROU GUI
5.25g SHU DI HUANG

Memo : Moving impediment (bi pattern) due to wind-cold-damp, with kidney and heart yang vacuity and spleen qi vacuity