Medicinal Formulas : SHI WEI XIANG RU YIN

« Back to the list

SHI WEI XIANG RU YIN

Ten-Ingredient Decoction with Elsholtzia

Products list :
3.08g BAI ZHU
3.08g BAI BIAN DOU
3.08g CHEN PI, JU PI
3.08g FU LING
3.08g mi zhi GAN CAO
3.08g HOU PO
3.08g mi zhi HUANG QI
3.08g MU GUA
12.28g REN SHEN
3.08g XIANG RU

Origin : WAN BING HUI CHUN

Memo : External cold and dampness with lung qi vacuity