Medicinal Formulas : SHI ZAO TANG

« Back to the list

SHI ZAO TANG

Ten DA ZAO decoction

Products list :
0.3g (cu zhi) (JING) DA JI (Euphorbia)
20g DA ZAO = HONG ZAO
0.3g shu GAN SUI
0.3g (cu zhi) YUAN HUA

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Precipitation (purgation) in order to evacuate suspended rheum (xuan yin) in the thorax or the abdomen.