Medicinal Formulas : SHU FENG HUO XUE TANG

« Back to the list

SHU FENG HUO XUE TANG

Dispersing- wind blood- quickening decoction

Products list :
4.75g BAI ZHI
4.5g CANG ZHU
4.5g CHUAN XIONG
4.75g dan (TIAN) NAN XING
4.5g DANG GUI
4.75g HAN FANG JI
2g gan JIANG
4.5g GUI ZHI
2g HONG HUA
4.5g HUANG BAI
4.75g QIANG HUO
4.5g WEI LING XIAN

Origin : DONG YI BAO JIAN

Memo : Rheumatic pain due to wind-cold-dampness (entering the channels) and blood stasis.