Medicinal Formulas : SHU GAN LI PI TANG

« Back to the list

SHU GAN LI PI TANG

Liver- coursing spleen-rectifying decoction

Products list :
8.7g BAI ZHU
8.7g CHAI HU
8.7g DAN SHEN
10.5g DANG SHEN
8.7g HE SHOU WU
2.1g SAN QI
6.3g (cu zhi) XIANG FU
6.3g ZE XIE

Origin : YI FANG XIN JIE

Memo : Liver qi invading the spleen (binding depression of liver qi and spleen vacuity) with blood vacuity and stasis.