Medicinal Formulas : SHUANG LIAO HOU FENG SAN

« Back to the list

SHUANG LIAO HOU FENG SAN

Curing throat wind double powder

Products list :
0.25g BING PIAN
0.15g GAN CAO
0.3g HUANG LIAN
0.05g NIU HUANG
0.05g QING DAI
0.15g SHAN DOU GEN
0.05g ZHEN ZHU

Memo : Sore-toxin, wind-heat toxin reaching the ent (ears, nose, and throat)