Medicinal Formulas : SI JIA JIAN ZHENG QI SAN

« Back to the list

SI JIA JIAN ZHENG QI SAN

Fourth variant qi-righting powder

Products list :
3g (chao huang) CAO GUO
4.25g CHEN PI, JU PI
8.5g FU LING
5.75g HOU PO
8.5g HUO XIANG
14.25g SHAN ZHA
5.75g SHEN QU = LIU QU

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Digestive disorders due to spleen vacuity with food damage (phlegm cold, dampness)