Medicinal Formulas : SI MO YIN

« Back to the list

SI MO YIN

Four milled ingredients drink

Products list :
8.25g qing BAN XIA
4.25g BING LANG
2g CHEN XIANG
8.25g FU LING
6.25g HOU PO
4.25g REN SHEN
8.25g sheng JIANG
4.25g (jiu) WU YAO
4.25g ZI SU YE

Memo : Plum-pit qi due to binding depression of liver qi with phlegm. Phlegm-damp obstructing the lung