Medicinal Formulas : SI SHEN WAN

« Back to the list

SI SHEN WAN

Four spirits pill

Products list :
5g (zhi) WU ZHU YU
11g (yan zhi) BU GU ZHI
6g DA ZAO = HONG ZAO
6g ROU DOU KOU
12g sheng JIANG
6g WU WEI ZI

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Diarrhea occurring before dawn daily (due to spleen and kidney yang vacuity).