Medicinal Formulas : SU YE HUANG LIAN TANG

« Back to the list

SU YE HUANG LIAN TANG

SU YE and HUANG LIAN decoction

Products list :
6g HUANG LIAN
9g ZI SU YE

Origin : WEN RE JING WEI

Memo : Qi inversion in the stomach.