Medicinal Formulas : SU YE TANG

« Back to the list

SU YE TANG

ZI SU YE decoction

Products list :
6g CHEN PI, JU PI
7g CHUAN XIONG
7g FANG FENG
3g GAN CAO
7g ZI SU YE

Origin : BU ZHI YI BI YAO

Memo : Odontalgia due to external wind cold strike.