Medicinal Formulas : TAI SHAN PAN SHI SAN

« Back to the list

TAI SHAN PAN SHI SAN

Rock of taishan quieting the fetus powder

Products list :
1g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
1g BAI ZHU
1g CHUAN XIONG
1g DANG GUI SHEN
0.5g mi zhi GAN CAO
1.5g HUANG QI
1g HUANG QIN
0.5g REN SHEN
0.5g SHA REN
1.5g SHU DI HUANG
1g XU DUAN
1g NUO MI

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Abortions (or risk of), excitement of the fetus due to blood and (yuan) qi vacuity.