Medicinal Formulas : TAO HE CHENG QI TANG

« Back to the list

TAO HE CHENG QI TANG

TAO REN infusing qi decoction

Products list :
10g (sheng) DA HUANG
6g mi zhi GAN CAO
6g GUI ZHI
6g MANG XIAO
10g TAO REN

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Heat and blood accumulation in the lower burner.