Medicinal Formulas : TIAN MA GOU TENG YIN

« Back to the list

TIAN MA GOU TENG YIN

TIAN MA and GOU TENG drink

Products list :
9g (yan zhi) DU ZHONG
9g FU SHEN
12g GOU TENG
9g HUANG QIN
12g (HUAI) NIU XI
9g SANG JI SHENG
18g SHI JUE MING
9g TIAN MA
9g YE JIAO TENG = SHOU WU TENG
9g YI MU CAO
9g ZHI ZI

Origin : ZA BING ZHENG ZHI XIN YI

Memo : Liver wind stirring internally due to heat or yang vacuity.