Medicinal Formulas : TIAN WANG BU XIN DAN

« Back to the list

TIAN WANG BU XIN DAN

Celestial emperor supplementing the heart pill

Products list :
1.5g BAI ZI REN
0.8g DAN SHEN
1.5g DANG GUI SHEN
0.8g FU LING
0.8g JIE GENG
1.5g MAI MEN DONG = MAI DONG
0.8g REN SHEN
6g SHENG DI HUANG
1.5g SUAN ZAO REN
1.5g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
0.8g WU WEI ZI
0.8g XUAN SHEN = YUAN SHEN
0.8g (zhi) YUAN ZHI
1.5g ZHU SHA

Origin : SHE SHENG MI YAO

Memo : Mental agitation due to heart and kidney yin vacuity with eventually vacuity heat or blood vacuity.