Medicinal Formulas : TIAO GAN TANG

« Back to the list

TIAO GAN TANG

Regulating the liver decoction

Products list :
9g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g jiu chao DANG GUI
9g pu huang chao E JIAO = pu huang chao A JIAO
3g GAN CAO
15g chao huang SHAN YAO
9g (zheng) SHAN ZHU YU
3g yan zhi BA JI TIAN

Origin : FU QING ZHU NÜ KE

Memo : Liver and kidney yin vacuity with dysmenorrhea, irregular menstrual cycle, amenorrhea or menorrhagia.