Medicinal Formulas : TING LI DA ZAO XIE FEI TANG

« Back to the list

TING LI DA ZAO XIE FEI TANG

TING LING ZI and DA ZAO draining the lung decoction

Products list :
10g DA ZAO = HONG ZAO
10g TING LI ZI

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Accumulation of tan yin in the lung, suspended rheum (xuan yin).