Medicinal Formulas : TONG QIAO HUO XUE TANG

« Back to the list

TONG QIAO HUO XUE TANG

Opening the orifices and quickening the blood decoction

Products list :
3g CHI SHAO (YAO)
3g CHUAN XIONG
3g CONG BAI
5g DA ZAO = HONG ZAO
9g HONG HUA
0.15g SHE XIANG
9g sheng JIANG
9g TAO REN

Origin : YI LIN GAI CUO

Memo : Blood stasis of the head.