Medicinal Formulas : TONG RU DAN

« Back to the list

TONG RU DAN

Freeing the milk decoction

Products list :
9g DANG GUI
15g DANG SHEN
15g HUANG QI
9g JIE GENG
12g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g CHUAN MU TONG

Origin : FU QING ZHU NÜ KE

Memo : Agalactia due to qi and blood vacuity.