Medicinal Formulas : WEI JING TANG

« Back to the list

WEI JING TANG

WEI JING decoction

Products list :
14g DONG GUA ZI = DONG GUA REN
17g LU GEN
8g TAO REN
16g sheng YI YI REN

Origin : (BEI JI) QIAN JIN YAO FANG

Memo : Accumulation of (toxic) phlegm heat in the lung with blood stasis. Pulmonary abscess.