Medicinal Formulas : WEI ZHENG FANG

« Back to the list

WEI ZHENG FANG

Wilting pattern formula

Products list :
4.4g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6.88g BAI ZHU
11.55g DANG GUI
2.48g (yan zhi) DU ZHONG
2.48g HUANG BAI
4.4g HUANG QI
6.88g (HUAI) NIU XI
9.08g SHU DI HUANG
6.88g ZHI MU

Memo : Paralysis of lower limbs, poliomyelitis, beriberi with blood vacuity (and blood vacuity)