Medicinal Formulas : WEN FEI ZHI LIU DAN

« Back to the list

WEN FEI ZHI LIU DAN

Warming the lungs and stopping rhinorrhea decoction

Products list :
3g GAN CAO
3g (wei) HE ZI
9g JIE GENG
3g JING JIE
3g REN SHEN
3g XI XIN
10g YU NAO SHI = YU SHOU SHI

Memo : Rhinorrhea due to cold (vacuity) and qi vacuity of the lung.