Medicinal Formulas : WEN JING TANG

« Back to the list

WEN JING TANG

Warming the channels decoction

Products list :
5g (zhi) WU ZHU YU
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
6g fa BAN XIA
5g CHUAN XIONG
9g DANG GUI
6g E JIAO = A JIAO
5g GAN CAO
6g GUI ZHI
9g MAI MEN DONG = MAI DONG
5g MU DAN PI
6g REN SHEN
5g sheng JIANG

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Blood accumulation in the lower abdomen due to vacuity cold of ren mai and chong mai.