Medicinal Formulas : WEN QING YIN

« Back to the list

WEN QING YIN

Warm clearing beverage

Products list :
8.25g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
3.25g CHUAN XIONG
6.75g DANG GUI
5g HUANG BAI
5g HUANG LIAN
3.25g HUANG QIN
11.75g SHU DI HUANG
6.75g ZHI ZI

Origin : WAN BING HUI CHUN

Memo : Metrorrhagia due blood vacuity and toxic fire