Medicinal Formulas : WU BI SHAN YAO WAN

« Back to the list

WU BI SHAN YAO WAN

Matchless SHAN YAO pill

Products list :
0.5g BA JI TIAN
1.5g (yan zhi) DU ZHONG
0.5g FU LING
0.5g duan CHI SHI ZHI
0.5g (HUAI) NIU XI
2g ROU CONG RONG
1g SHAN YAO
0.5g (zheng) SHAN ZHU YU
0.5g SHENG DI HUANG
1.5g TU SI ZI
3g WU WEI ZI
0.5g ZE XIE

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Kidney yang, qi and essence vacuity.