Medicinal Formulas : WU JIA JIAN ZHENG QI SAN

« Back to the list

WU JIA JIAN ZHENG QI SAN

Fifth modification of rectifying the qi powder

Products list :
6.2g CANG ZHU
4.6g CHEN PI, JU PI
9.2g FU LING
3g GU YA
6.2g HOU PO
6.2g HUO XIANG
4.6g DA FU PI

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Cold-damp encumbering the spleen